autoskola@autoskolasimek.cz, tel.: 603 778 600   

AUTOŠKOLAZákladní výcvik


Řidičský průkaz pro skupinu "B"


Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

- motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg

- traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg

- jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:
- věk 18 let
- zdravotní způsobilost
- odborná způsobilostZávěrečná zkouška


Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.
Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před zkouškou.

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den v autoškole, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

- písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)

- ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
- zkouška z praktické jízdy


Opakovaná zkouška


Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky.
Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.
Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
V autoškole máte opravnou zkoušku ZDARMA!webmaster: vala@vaspcservis.cz