autoskola@autoskolasimek.cz, tel.: 603 778 600   

AUTOŠKOLAUčební pomůcky


Učebnice a testy Autoškola

458 stran, formát 165 x 240 mm (3 svazky) + CD-ROM,
7. upravené vydání základní ilustrované učebnice pro rok 2010, s kompletní látkou předepsanou pro výuku v autoškolách, přináší dílčí aktualizace pravidel provozu na pozemních komunikacích a dalších souvisejících předpisů. Druhý svazek obsahuje části, v nichž je probrána konstrukce a údržba osobního automobilu včetně zkušebních otázek pro ústní zkoušku, základy ovládání automobilu, zásady bezpečné jízdy a základy první pomoci. Výklad je doplněn podrobným komentářem, barevnými fotografiemi z reálného provozu, ilustracemi a schématy. Třetí svazek učebnice tvoří Seznam testových otázek v aktuálním znění (k začátku roku 2010).
Nový je i bonusový software Testy 2.4 pro operační systémy Windows XP, Vista 32 a dvaatřicetibitové Windows 7, který umožňuje učit se a procvičovat testové otázky, s nimiž se žák autoškoly setká u závěrečné zkoušky. Cvičné i ostré testy pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění jsou sestaveny podle stejných parametrů jako u závěrečné zkoušky. Každý test je okamžitě vyhodnocen podle bodového limitu pro danou skupinu řidičského oprávnění. Uživatelský profil sleduje mimo jiné probrané a neprobrané otázky a vede statistiku úspěšnosti v provedených testech. Na CD jsou i dva filmy pro Windows Media Player: první se zabývá v návaznosti na části o ovládání automobilu a zásadách bezpečné jízdy „fyzikálními“ okolnostmi jízdy od plynulého rozjezdu až po zvládání vozidla na extrémně kluzkém povrchu. Druhý film je zaměřen na poskytování první pomoci a ukazuje, že i laik může poměrně jednoduchým způsobem zachránit zdraví a životy v případě dopravní nehody.Motoškola set

380 stran, formát 165 x 240 mm (4 svazky) + CD-ROM
Motoškola set je kompletním řešením učebnice pro uchazeče o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A. První ze čtyř publikací je ilustrovanou učebnicí pravidel provozu s výkladovým komentářem, druhá obsahuje další předpisy obsažené v testových otázkách, třetí vysvětluje ovládání motocyklu, zásady bezpečné jízdy a zásady konstrukce a údržby stroje včetně otázek pro ústní zkoušku. Čtvrtý díl obsahuje aktuální seznam testových otázek a bonusové CD Testy s řadou možností nastavení programu podle látky i podle zásad ostré zkoušky.Všechny tyto učební pomůcky u nás zdarma!webmaster: vala@vaspcservis.cz